Vem är jude

Ordet jude kommer från Juda stam, som var en av de mäktigaste av de tolv stammarna i Bibeln.

Enligt den traditionella halachan, den judiska lagen/läran, är den jude som antingen är född av en judisk mor eller har övergått till judendomen i vederbörlig ordning. I vissa församlingar anses den vara jude som har minst en judisk förälder samt en judisk uppfostran i form av judisk skola eller liknande.

I andra sammanhang än rent religiösa – t.ex. rätt att tillhöra en judisk sammanslutning – finns ofta andra kriterier, och många ser sin judiska identitet mest som en kulturell sådan snarare än en religiös.

Judendomen är inte missionerande; den som vill konvertera till judendomen uppmuntras inte utan ombes i stället att noga överväga sitt beslut. Den som trots allt vidhåller sin önskan får under rabbinsk ledning undervisning i judendom, och inleder därefter sitt judiska liv med nedsänkning i ett rituellt bad, mikva. För män tillkommer dessutom omskärelse.Powered by WordPress. Designed by WooThemes