Tidigare utställningar

Här kan du ta del av våra tidigare utställningar som vi visat genom åren i form av texter, bilder, bildspel, filmer.

 

Basutställning

Mer om utställningen >>

Den judiska nationella minoriteten

Mer om utställningen >>

Förintelsenutställning

Mer om utställningen >>

2015.11.08 – 2016.08.28
Albumet från Auschwitz

Mer om utställningen >>

2014.10.07 – 2015.09.30
En svensk framgångssaga…

Mer om utställningen >>

2013.10.25 – 2014.08.31
SOUL FOOD – om judisk mattradition och kokkonst

Mer om utställningen >>

2013.01.14 – 2013.09.30
Juden Jesus

Mer om utställningen >>

2012.10.05 – 2012.12.16
Elsa Grünewald med kritan i hand: ”Min bror Isaac målar också!”

Mer om utställningen >>

2011.12.02 – 2012.09.16
Känner du Josephsons? – en otrolig familjesaga!

Mer om utställningen >>

2011.04.04 – 2011.11.13
Superhjältar och antihjältar i tecknade serier – från Stålmannen till Fröken Märkvärdig

Mer om utställningen >>

2010.10.05 – 2011.03.13
Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästar

Mer om utställningen >>

2010.10.05 – 2011.03.13
Den svensk-judiska litterära scenen

Mer om utställningen >>

2009.11.1 – 2010.09.15
Mago – den svenska scenens elegant

Mer om utställningen >>

2009.03.30 – 2009.10.18
Cher Monsieur – Fatala Qvinna

Mer om utställningen >>

2008.10.27 – 2009.03.15
År 2058 – varifrån kommer vi? Vart är vi på väg?

Mer om utställningen >>

2008.03.31 – 2008.10.15
1968

Mer om utställningen >>

2007.10.29 – 2008.03.16
Fürstenberg i stan…?!

Mer om utställningen >>

2007.03.29 – 2007.10.15
Josef Frank – arkitekt och outsider

Mer om utställningen >>

2007.02.08 – 2007.03.08
Jerusalem tur och retur

Mer om utställningen >>

2006.11.27 – 2007.01.29
Leva i två världar

Mer om utställningen >>

2006.04.26 – 2006.11.12
Exodus – den judiska påskens budskap och traditioner

Mer om utställningen >>

2005.10.10 – 2006.03.31
Broderfolk – om räddningen av de norska och danska judarna

Mer om utställningen >>

2005.04.17 – 2005.08.31
Sternverdunkelung

Lotte Laserstein och Nelly Sachs – om exilens villkor

Mer om utställningen >>

2005.01.16 – 2005.03.31
Sverige, Sverige Fosterland

Mer om utställningen >>

2004.01.25 – 2004.12.30
Raoul Wallenberg – One man can make a difference

Mer om utställningen >>

2003.10.15 – 2004.01.06
Sex nakna Judar

En samtida installation om judisk identitet i Sverige

Mer om utställningen >>

2003.03.02 – 2003.08.31
Vid våra förfäders sida

Om de gamla judiska begravningsplatserna på Kungsholmen i Stockholm

Mer om utställningen >>

2003.01.12 – 2003.02.16
Tälthelgedomen

Laura Fahlstens konstverk på Judiska Museet i Stockholm!

Mer om utställningen >>

2002.04.07 – 2002.12.31
Kabbalah

Om judisk mysticism Kabbalah på Judiska Museet i Stockholm!

Mer om utställningen >>

2002.01.07 – 2002.02.28
Bernard Sidi Tolkningar av Sefer Yetzirah

Kabbalistisk konst som spränger ramarna!

Mer om utställningen >>

2001
Andy Warhol ”Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century”

Mer om utställningen >>

2000 – 2001
Isaac Grünewald

Isaac Grünewald är en portalfigur inom den svenska modernismen. Han föddes 1889 i Stockholm och omkom tragiskt tillsammans med sin hustru i flygolycka den 22 maj 1946.
Under 1920-talet var Grünewald den ”jude” som oftast förekom i skämtpressen..
De antisemitiska påhoppen på Grünewald och framställningen av honom och hans konst som ”degenererad” låg före nazismen i tiden. De grövsta kampanjerna fördes 1917-1918. Det faktum att han var jude gjorde, att han i stort sätt ensam fick klä skott mot modernismen. Grünewald var en i alla avseenden idealisk måltavla för antisemitiska påhopp. Han blev efterhand sin tids mest kände svenske konstnär, var framgångsrik, tog ordentligt betalt, var assimilerad, bodde långa perioder utanför Sverige, kritiserade den nationella konsten, introducerade ”utländska” konstströmningar, stack inte under stolen med att han var jude och var mycket stridbar. Grünewald kunde alltså fås att överensstämma med den stereotypa bilden av ”juden” som representant för modernitetsjäkt, kosmopolitism och kommersialisering.

Mer om utställningen >>

1999 – 2000
I krigets skugga

Tänk dig – man föds, leker i parken med vännerna i kvarteret, går i skolan med samma vänner, man tänker på framtiden, yrke, äktenskap, familj. Tänk dig nu – samma förhoppningar, drömmar, välbefinnande och trygghet rycks plötsligt, abrupt, ifrån dig-borta-försvunnet. Vännerna är inte längre vänner, parken en farlig plats, man är utestängd från skolan. Detta kunde vara skillnaden mellan att vara född i Sverige och det övriga ockuperade Europa under åren 1933-1945. I en tid när det som var obegripligt för dess offer var oerhört klart för dess anhängare spred sig nazismen i Tyskland och tvingade sig och sin ideologi på en intolerant och ofta tjänstvillig allmänhet i grannländerna.

Mer om utställningen >>

1998 – 1999
Det Judiska Stockholm

Scenografen Peter Holm skapade en vision av det judiska Stockholm under mer än 200 år. Man vandrade på en stadskarta där gator med judisk anknytning fick mötas. Rummet ramades in av Stockholms sky line och en fris av namn på idag aktuella judiska organisationer, föreningar och institutioner. Fem byggnader rymde exempel på olika verksamheter, ”Synagogan” informerade om församlingens grundande och utveckling och om de tre synagogorna i Stockholm, ”Klippgatan 19” symboliserade Söderjudarnas liv och hantverksverksamhet av olika slag, Bonnierhuset speglade olika författares, förläggares, bokhandlares och tryckares bidrag till vår stad, ”NK-huset” grundat av Josef Sachs 1915 presenterade judisk bank- och affärsverksamhet och i ”Thielska galleriet” stiftades bekantskap med judiska konstnärer och mecenater. Boken Det judiska Stockholm utgavs i samband med utställningen. Medverkande författare är Bo Bjelfvenstam, Gunilla Frick, Bo Grandien, Hedvig Hedqvist, Carl Olof Josephson, Ragnar Josephson, Harry Kaplan, Britt Levin, Ulf Linde, Stefan Mehr, Aron Neuman, Ricki Neuman, Seth Neuman, Carl-Adam Nycop, Magdalena Ribbing, Jacqueline Stare och Per Wästberg.

Mer om utställningen >>

1997 – 1998
Biblisk à la carte – helg- och matglädje

Judiska Museet i Stockholm firade sitt tioårsjubileum med utställningen Biblisk à la carte, helg- och matglädje! I ett blått rum svävade ett dukat sabbats- och påskbord. Sabbatsljusens låga skapade en andäktig atmosfär fördjupad av den i fonden hängande målningen ”Mose havssång”, symboliserande uttåget ur Egypten, målad av Peter Freundenthal. Soppan, den fyllda fisken, hackade levern och sabbatsbröden var oerhört verklighetstrogna. Skulptören Roland Haeberleins grupp föreställande kung Ahasverus, drottning Ester, hennes fosterfar Modechai och den i galgen hängande Haman, huvudaktörerna i Esters bok, illustrerade den judiska helgen Purim. I utställningen ingick många både gamla och nya kultföremål. En synnerligen sinnlig upplevelse i Chagallsk amtosfär” Scenograf: Peter Holm

Mer om utställningen >>

1996
Judiska gårdfarihandlare i Sverige

Den första presentationen i samlad form som gjorts av dessa gårdfarihandlare vilka genomkorsade hela Sverige från söder till norr. Utställningen ingick i det stora och riksomfattande projektet »Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846–1996«. I anslutning till utställningen gav JMS ut boken Judiska gårdfarihandlare i Sverige med texter av bl.a. Arne Blom, Staffan Lamm, Aron och Bertil Neuman och Jacqueline Stare samt utdrag ur brev ur släkten Goldmans brevsamling från tidigt 1900-tal.

1995 – 1996
Femtio år efter Förintelsen

Utställningen byggde på 1) Tre konstverk: Bertil Valliens glasskulptur »Exodus III«, Mirella Patrunos glasfönster »Lidandets mardröm« och Lenke Rothmans målning »Ovan horisonten«. 2) Textcitat ur olika böcker av Hedi Fried, Magda Eggens, Cordelia Edvardsson, Zenia Larsson, Inga Gottfarb, Therese Müller och Susanne Levin, vilka illustrerades på olika sätt. 3) En bok med bl a intervjuer med fem överlevande varav fyra återfanns i utställningen och med texter av Torgny T. Segerstedt, Ingrid Segerstedt Wiberg, Harry Järv, Jacqueline Stare m fl.

1994 – 1995
Judiska handarbeten

I denna utställning ville vi föra fram den kreativitet, handskicklighet och fantasi som finns hos så många människor utan att de har en konstnärlig utbildning. I utställningen visades bland annat tallitpåsar, challe- och matzadukar, fantastiska borddukar och lakan/örngott med spetsar och broderier, virkade kippor, silverbägare och målat porslin.

1994
Anna Riwkin – Fotografen som fångade livet!

I utställningen gavs en liten men överskådlig presentation av den världsberömda fotografen som dog 1970, 62 år gammal. Anna Riwkin var suverän på att fånga såväl unga som gamla, okända som släktingar och konstnärsvänner. Ständigt på resande fot gjorde hon otaliga fotoreportage för svenska och utländska tidningar och tidskrifter och inte minst ett stort antal barnböcker där hon skildrade barn världen över.

1993 – 1994
Porträtt – speglingar av svenskt judiskt liv

Via ett antal porträtt utförda av kända konstnärer som t ex Geskel Saloman, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson, Hanna Pauli, Charlotte Mannheimer, Isaac Grünewald, Birgit Broms, Madeleine Pyk, men också av mindre namnkunniga och anonyma konstnärer presenterades kända och okända svenska judar från Aaron Isaac till Channa Bankier. Till utställningen gjordes en katalog med artiklar om porträttens modeller och/eller konstnärer och om judiskt liv och kultur i Sverige.

1992
Repris av Glimtar ur svenskt judiskt liv i Sverige

 

1992
Shtetl

Utställningssalen förvandlades till en kroginteriör från en östjudisk shtetl med målningar med shtetlmotiv av Sammy Cassutto.

1991
Geskel Saloman – en judisk konstnär (1821–1902)

Av en slump kom den dansk-judiske konstnären att bosätta sig i Göteborg där han stannade i 20 år innan han blev professor vid Konstakademien i Stockholm och utnämndes till hovmålare.

1990 – 1991
Nelly Sachs

En presentation av nobelpristagaren Nelly Sachs. I utställningen ingick även bonader av konstnärinnan Greta Levin.

1989 – 1990
Glimtar ur svenskt judiskt liv i Sverige

En fotoutställning om judiskt liv i Sverige sedan 1770-talet till idag, som även sammanställts till en bok, utgiven av museet.

1988 – 1989
Det judisk-dramatiska amatörsällskapet

En fotomontageutställning om den judiska amatörteatern på Söder i Stockholm, grundad 1917 av rysk-judiska invandrare.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes