Tälthelgedomen

talthelgedomen2003.01.12 – 2003.02.16

Mellan 12 januari och 16 februari visade museet Laura Fahlstens konstverk ”Tälthelgedomen”.

Laura hade låtit sig inspireras av kap 25-30 i Andra Moseboken och enligt de mycket precisa instruktionerna byggt upp skalenliga miniatyrmodeller av de olika föremålen som beskrivs däri. I förverkligandet av ”Tälthelgedomen” använde Laura material som guld, silver, koppar och olika hudar.

Tälthelgedomen visades för första gången i sitt kompletta skick på Judiska Museet i Stockholm.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes