Raoul Wallenberg – One man can make a difference

rwb_cykel_sm2004.01.25 – 2004.12.30

Den svenske affärsmannen och diplomaten Raoul Wallenberg lyckades rädda tiotusentals ungerska judars liv i andra världskrigets slutskede. Trettiotvå år gammal greps han den 17 januari 1945 av den sovjetiska hemliga polisen NKVD och sedan dess är hans öde okänt.

Raoul Wallenbergs öde upprör och engagerar människor i Sverige och över hela världen, och med denna utställning vill Judiska Museet i Stockholm hedra Raoul Wallenbergs enastående gärning och sprida djupare kunskap om en av vårt lands största hjältar. Vi har kallat utställningen Raoul Wallenberg – one man can make a difference.
För två år sedan, då Erika Aronowitsch var museichef, initierade vi två denna utställning om Raoul Wallenbergs liv. Det har således varit en lång väg från idé till förverkligande. För mig som museichef har det känts angeläget att utställningen inte enbart återberättar ett öde. Min intention är också att utmana besökarna, få dem att ifrågasätta och reflektera. Vem var Raoul Wallenberg egentligen? Vilka upplevelser i hans liv blev avgörande för vad han senare utförde i Budapest? Hur var den möjlig, förvandlingen från diskret affärsman till karismatisk ledare? Gjorde Sverige för lite, för att få ut honom från Sovjet? Varför blev det amerikanerna som gjorde honom till en internationell hjälte, och inte svenskarna?
För att söka svaren bildade jag en arbetsgrupp bestående av fyra personer med stor kompetens i sinsemellan helt olika sfärer och discipliner: TomasBöhm, psykoanalytiker, Gabriel Herdevall, arkitekt SAR, Paul A. Levine, fil dr och universitetslektor i Förintelsens historia vid Uppsala Universitet samt Ricki Neuman, journalist och författare. Genom våra gemensamma diskussioner har så utställningens gestaltning sakta vuxit fram.

Judiska Museet i Stockholm hade inte kunnat presentera denna utställning utan professionellt och engagerat stöd från dessa fyra medarbetare. Stort tack till dem, och till följande viktiga personer:

Alice Breuer, som har tillåtit oss att göra en filmupptagning av sin personliga berättelse om hur hon räddades till livet två (!) gånger av Raoul Wallenberg. Den ena gången var då hon erhöll ett skyddspass ur Wallenbergs hand och den andra gången var då Wallenberg i sista stund likt en ”uppenbarelse” dök upp på Donaus strand och räddade hennes liv när hon stod inför arkebuseringspatrullen. Alice Breuers berättelse löper som en tråd genom utställningen.

Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster, som hängivet stöttat oss genom hela planeringsstadiet och som välvilligt ställt material till utställningens förfogande bland annat från sitt privata fotoalbum, Raoul Wallenberg-föreningens arkiv samt Raoul Wallenberg-arkivet, som båda finns deponerade på Riksarkivet.

Ambassadör Jan Lundvik, som från första början ställt sig positiv till våra planer för en Raoul Wallenberg-utställning. I denna katalog beskriver Jan Lundvik sitt digra mångåriga arbete på UD med efterforskningarna om Raoul Wallenbergs öde (se sid 11). Han har också sammanfattat den svensk-ryska arbetsgruppens och Eliassonkommissionens rapporter (se sid 23). Jan Lundviks kompetenta stöd har varit till stort gagn för planeringen av utställningen.

Byggmästare Kjell-Åke Westerlund, K-Å Westerlund Byggnads AB, som generöst bidragit till att ännu en av våra viktiga utställningar kunnat förverkligas.
Många paralleller kan dras mellan stämningen före andra världskriget och idag. Särskilt efter den 11 september 2001, då skiljelinjerna mellan olika grupper, kulturer och religioner ter sig allt tydligare i vår värld.
Våra ungdomar behöver goda förebilder. Raoul Wallenberg är sinnebilden för en sådan person. Hans handlingskraft och orädda läggning var egenskaper som gjorde honom till en stor hjälte i en tid som förmörkades av Förintelsen och så mycket ondska. Det är vår förhoppning att utställningen leder till eftertanke hos besökaren och inspirerar till vidare samtal.

Yvonne Jacobsson
Museichef

Formgivare: Gabriel Herdevall. Bilder och collage Karl Gabor i samarbete med Gabriel Herdevall. Foto: Karl Gabor. Copyright: Nina Lagergren/ Karl Gabor/ Judiska Museet. För övriga medverkande samt texter och information gällande utställningen se katalog.

Hämta katalog (1,9 mb)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En vandring i utställningen

rwb2416

rwb2418
rwb2424
rwb2425
rwb2427
rwb2428
rwb2438
rwb2439
rwb2441
rwb2442
rwb2443
rwb2444
rwb2445
rwb2449
rwb2450
rwb2451
rwb2454
rwb2456
rwb2458

Powered by WordPress. Designed by WooThemes