Ordlista

Alija
”Stiga upp”; kallelse till Toran vid högläsning ur denna. Även att som jude flytta till Israel

Ashkenazer
Judar som härstammar från Central- och Östeuropa

Aron ha kodesh
Den heliga arken, skåpet där Torarullarna förvaras i synagogan

Bar mitsva* 
”Budets son”; när en pojke fyller 13 år blir han bar mitsva och myndig i religiöst hänseende

Bat mitsva*
”Budets dotter”; när en flicka fyller 12 år blir hon bat mitsva och myndig i religiöst hänseende

Besamim
Kryddor. Läggs in i en s k kryddbössa som används vid havdala

Bet knesset
Synagoga

Bracha
Välsignelse

Brit mila
Omskärelse

Challa/challot
Bröd, ofta flätat, som bakas till sabbaten

Chanucka
Tempelinvigningsfesten

Chanuckia
Åttaarmad ljusstake som används vid tempelinvigningsfesten, chanucka

Charoset
”Murbruk”; en blandning av malda nötter, vin och frukter till pesach

Chazan
Förbedjare; kantor

Chevra kadisha
Begravningssällskap

Chumash
Bok innehållande de fem Moseböckerna

Chuppa
Bröllopsbaldakin

Etrog
Citrusfrukt, ingår i växtknippet på suckot

Ets chaim
”Livets träd”; trästavar kring vilka torans textark är upprullade

Haggada*
Berättelsen om uttåget ur Egypten

Havdala*
Ceremoni i samband med sabbatens utgång

Jad
Pekare till torarulle

Jahrzeit
Årlig minnesdag över avliden anhörig (jiddisch)

Jom kippur
Försoningsdagen

Kaddish
Bön till minnet av en avliden

Keter tora
Torakrona, stavprydnad till torarulle

Ketuba
Äktenskapskontrakt

Kiddush
Helgande med vin på sabbat och helgdagar

Kippa
Huvudbonad, ofta en mindre kalott

Kohen/kohanit
Ättling till översteprästen Aron

Kosher
”Riktig” (mat); som får förtäras enligt den judiska lärans bestämmelser

Levi/levit
Avkomling till medlem av Levi stam

Lulav
Palmkvist, ingår i växtknippet på suckot

Maariv
Kvällsbön

Magen david*
Den sexuddiga davidsstjärnan

Maror
Bittra örter

Matsa
Osyrat (ojäst) bröd

Masechet
Traktat i Talmud

Mazal tov
Lyckönskan

Me’il
Mantel (tygfodral) till torarulle

Menora*
Ljusstake, vanligen sjuarmad

Mezuza*
Dörrpostkapsel

Mincha
Eftermiddagsbön

Minjan
et nödvändiga antalet av minst tio vuxna som behövs för att hålla gudstjänst

Mishna
Den muntliga läran; minsta stycket i Talmud

Mizrachim
Judar med ursprung i det antika Babylonien

Parochet
Förhänge framför toraskåp

Pesach*
Högtid som firas till minne av uttåget ur Egypten

Pirke avot
Traktat i Mishna

Purim*
Högtid till minne av de persiska judarnas räddning genom drottning Ester

Rimonim
Stavprydnader till torarulle

Rosh chodesh
Nymåne

Rosh hashana
Nyår

Shacharit
Morgonbön

Shamash
”Tjänare”; det nionde ljuset i chanuckian som används för att tända de övriga ljusen. Även beteckning för vaktmästaren i en synagoga

Shavuot*
Veckofesten

Shiva 
”Sju”; sorgevecka efter avliden

Shochet
Person som har befogenhet att utföra kosherslakt

Shofar*
Vädurshorn

Seder
”Ordning”; seder eller sederafton början på påskfesten. Även del av Mishna

Sefarder
Ättlingar till de judar som bodde i Spanien och Portugal före fördrivningen 1492

Siddur
Bönbok

Simchat tora
”Glädje över toran”; Torafesten, den helg då den årliga läsningen av Toran avslutas och man börjar om från början igen

Suckot*
Lövhyddofesten

Tallit
Bönemantel

Talmud*
Kommentarer och uttolkningar av den muntliga läran

Tanach
Den hebreiska bibeln

Tas
Sköld till torarulle

Tefillin
Böneremmar

Tora*
De fem Moseböckerna; den judiska läran

Treif
”Ej kosher” (mat); som inte får förtäras enligt den judiska lärans bestämmelser

Tsitsit
Skådefransar i hörnen av tallit

Wimpel
Torabindel (jiddisch)

Powered by WordPress. Designed by WooThemes