Museiteatern

sabbatsljusInnovation i Museivärlden – en Museiteater! Formgivaren Björn Ed har skapat ett museipedagogiskt forum av unikt slag. Museiteatern är en innovation i Museivärlden.

Genom Museiteatern berättas historia på flera plan, som tillsammans ger besökarna en oförglömlig pedagogisk behållning och en starkt berörande upplevelse. Vi hoppas att detta ger betraktarna kunskaper och associativa upplevelser.

På Museiteaterns scen visas både enskilda filmer och multi-mediaföreställningar där film, delar av museets permanenta samling och förstärkande bilder i projektioner mot en fondvägg samverkar.

MULTIMEDIA-FÖRESTÄLLNINGAR

 • Judarnas historia i Sverige (30 min)/The history of Jews in Sweden (30 min)
  En fängslande multimedia föreställning om judarnas över 230-åriga historia i Sverige./A captivating multimedia show about the 230 years of Jewish history in Sweden. Svenskt tal med engelsk textning/ English subtitles.
 • Från vaggan till graven (16 min)
  Om judiska seder och bruk. Filmen beskriver hur det är att leva som jude i Sverige idag både i helg och i vardag. Svenskt tal. (No english subtitles)
 • Hur kan man förklara? En film om Förintelsens historia i Europa 1933-1945 (45 min)
  Regissören och producenten Elisabeth Marton har tagit sig an ett komplicerat ämne, att gestalta Förintelsens historia på Museiteaterns scen. I samarbete med Yolande Knobel har hon producerat filmen och multi-mediaföreställningen ”Hur kan man förklara… En film om Förintelsens historia i Europa 1933-1945”.
  Dikter, vittnesmål och en berättare leder oss i föreställningen genom Förintelsens historia. För att levandegöra en judisk familjs öde har Elisabeth Marton bl.a.  fått ta del av Hans Kaufmanns vittnesmål. Multimedia-föreställningen om Förintelsen kan ses som en hel film, 45 minuter lång, eller i tre separata delar. Svenskt tal. (No english subtitles)Den första handlar om hur nazisterna kom till makten 1933 och slutar med tanken om Lebensraum och annekteringen av Österrike och Tjeckoslovakien.Andra delen börjar med ockupationen av Polen, andra världskrigets början, bildningen av gettona och operation Barbarossa med massakrerna mot judarna och de första morden genom gasning och dödsvagnarna.

  Sista delen börjar med Wannsee-konferensen, beslutet om den slutliga lösningen, och slutar med utrotningslägren och befrielsen av Auschwitz den 27 januari 1945.Att man har möjlighet att välja de tre delarna separat är viktigt ur pedagogisk synvinkel. Då kan museipedagogen följa upp varje avsnitt genom en dialog med eleverna.Filmens manuskript baserar sig på ett underlag om Förintelsens historia av historikern fil dr. Paul A Levine. Levine, som är universitetslektor i Förintelsens historia vid Uppsala Universitet, är Sveriges kanske största auktoritet inom detta ämnesområde.

FILMER

 • Vad mina ögon sett (13 min)/What my eyes have seen (13 min)
  Överlevaren och författaren Magda Eggens vittnar om Förintelsen./
  Magda Eggens, survivor, re-experiences the Holocaust.
  Svenskt tal med engelsk textning/English subtitles.
 • Porträtt av en verklighet (25 min)/ Portrait of a reality (25 min)
  I Krigets Skugga: Sveriges Judar 1933-1945/
  In the shadows of war: Sweden’s Jews 1933-1945.
  Svenskt tal med engelsk textning/English subtitles.
 • Alice Breuer räddad av Raoul Wallenberg två gånger (23 min)/ Alice Breuer, twice saved by Raoul Wallenberg (23 min)
  I Krigets Skugga: Sveriges Judar 1933-1945/
  In the shadows of war: Sweden’s Jews 1933-1945.
  Svenskt tal med engelsk textning/English subtitles.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes