Museiteatern ”Hur kan man förklara?”

På museiteaterns scen visas både enskilda filmer och multi-mediaföreställningar där film, delar av permanenta samlingen och förstärkande bilder i projektion mot en fondvägg samverkar. Museiteatern gestaltar historia på flera plan och utvecklar museets pedagogiska program på djupet.
Läs mer om Museiteatern och ”Hur kan man förklara?”.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes