Kabbalah

kabbalah12012.10.25 – 2012.12.16

Kabbalah är judisk mysticism.

Judiska Museet i Stockholm visade en utställning om Kabbalah, som har påverkat människans, judars såväl som kristnas och muslimers, kulturella mönster i över tusen år.

Tyvärr har många av de moderna s k kabbalistiska lärorna mycket litet med äkta Kabbalah att göra.

Judiska Museet i Stockholm såg det som en utmaning att presentera Kabbalahns kärna och tankar.

I utställningens kreativa utformning fick ljuset en central betydelse. Utställningen innehöll unika manuskript, modern kabbalistisk konst och judiska kultföremål. I katalogen finns exempel på kristen mystik och sufism, som influerats av Kabbalah.

I samband med utställningen arrangerar museet föreläsningar samt dramatisering av texter.

Utställningen utgick ifrån att besökaren inte hade någon förkunskap om Kabbalah, därför fanns lättläst och lättfattlig information tillhanda både på svenska och engelska.

Kabbalah blev en spännande utställning med doft av kanel och mystik!

Erika Aronowitsch
Museichef

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KABBALAH

Vad är Kabbalah?
Kabbalah är judisk mysticism.
Under korta men intensiva ögonblick kan människan uppleva enhet med den gudomliga världen.

Enligt en tolkning av den kände 1500-tals kabbalisten Isak Lurias lära uppfyllde Gud från början hela världsalltet och var därför tvungen att ”dra ihop sig” för att få utrymme för skapelsen. I tomrummet mellan Gud och skapelsen strålade gudomligt ljus som bildade Guds tio Sefirot-kärl som skulle bära ljuset. Men under skapelseprocessen skedde något oförutsett och gudomliga gnistor skingrades över världen. Människan kan återbörda gnistorna till deras ursprungliga källa – Gud. Genom att göra detta kan de hjälpa Gud att ”hela” världen igen.

Hur når kabbalisterna Gud? Kabbalisterna samlar ihop och återför gnistorna till Gud varje gång de med stark innerlighet uppfyller Torans (den judiska lärans) bud. Andligt kommer de invid Gud genom bön och meditation.

Den judiska mystiken grundar sig på visionär, d v s drömliknande erfarenhet. Gudsrelationen ligger på ett upplevelseplan, som syftar till att nå en ”djup känsla av vara i Guds närhet”.

Med utgångspunkt av det som står i den bibliska profeten Hesekiels bok beskriver tidiga judiska mystiker vad de har upplevt efter meditativa övningar, hur de har upphöjt sig genom de sju himlavalven. Senare kabbalister mediterar och försöker därmed uppleva en känsla av jaglöshet och ”intighet”. Dagens kabbalister använder sig vanligtvis av olika metoder, inte minst i utförandet av vardags-, helgdags- och sabbatens ritualer med slutna ögon och djup innerlighet.

Centrala kabbalistiska verk Kabbalahns två viktigaste böcker är Sefer Yetzira (Skapelsens bok) och Zohar (Strålglansens bok). De är svårlästa och under årtusenden har de försatts med många kommentarer.

Skapelsens bok skrevs ner någon gång mellan 200-500 talen e v t av en okänd författare. Boken är kort – mindre än tvåtusen ord. Den behandlar universums ursprung och anser att det hebreiska alfabetet är nyckeln till hur allt blev till.

I Strålglansens bok, som enligt forskare författades av Moses de Léon på 1290-talet i Spanien, är allt i universum förbundet med allt annat som finns, varje del i skapelsen är i ständig växelverkan med varje annan del. Boken använder ett bildspråk av erotisk natur, eftersom bokens verklighetsuppfattning bygger på en bildlig parallell mellan sexuell och andlig förening. Det är genom att förena det ”manliga” och ”kvinnliga” inom oss som vi kan spegla Gud.

Både Skapelsens och Strålglansens bok har varit och är fortfarande oersättliga källor för kabbalisternas försök att uppleva Gud. Dessa verk utgör också en källa för hur kabbalisterna förstår den verklighet som existerar bakom världens yta.

Erika Aronowitsch
Museichef’

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En vandring i utställningen

kabbalah1

Textamulett
Från: cirka 1900
Kultur: Persien
Ursprung: Iran
Material: bomull, färg, bläck
Denna ovanliga, stora födelseamulett i tyg har många inskriptioner och illustrationer. Dessa är en blandning av iranska judiska och icke-judiska magiska traditioner. Man vet inte exakt till vad amletten användes.

kabbalah3

Hivviti
Från 1875
Kultur: Indien
Ursprung: Indien
Material: papper, bläck, färg
De fantastiska färgerna och det fulländade användandet av guld indikerar att detta är en indiska shivviti. De fem menororna (menora=den sjuarmade ljusstaken)och bilderna på heliga platser som finns på denna shivviti är ovanliga och skiljer den från många andra.

kabbalah4

Amulett
Från: cirka 1910
Kultur: Marocko
Ursprung: Casablanca, Marocko
Material: silver, gravyr
Detta är en stor hamsah med en salamander. Den är representativ för de amuletter som tillverkades i början på 1900-talet. Dessa amuletter tillverkades av judiska silversmeder och såldes till både de judiska och muslimska församlingarna. Salamandern var en vanlig symbol på födelseamuletterna. Salamandern tappar sin svans och får en ny, vilket kan tolkas som ett tecken på förnyelse.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes