Judiska symboler

Davidsstjärnan (Magen David)
Hexagrammet, den sexuddiga stjärnan, har sedan urminnes tid använts som en dekoration inom många civilisationer. Hur den inom judendomen kommit att kopplas ihop med kung David är oklart. Den har ibland använts i antisemitiska syften, och det är först under modern tid har den kommit att bli en positiv judisk symbol, som judar själva väljer att bära. Nazisterna tvingade judarna att bära stjärnan på kläderna så att de skulle känna sig utpekade och förnedrade. Staten Israel antog sedan davidsstjärnan som symbol på sin flagga, men judar världen över ser den också som en symbol för judisk identitet.

Den sjuarmade ljusstaken (menora)
Den sjuarmade ljusstaken är som judisk symbol mycket äldre än davidstjärnan. Den första tillverkades under ökenvandringen av den av Gud inspirerade Betsalel och uppsattes sedan i det första templet i Jerusalem (2 Mos 25:31-40, 31:2-3 och 37:17-24). I detta tempel, uppfört av kung Salomo, skall ha funnits sammanlagt tio menoror, alla av guld. I det andra templet fanns en enda menora, som Juda mackabén låtit tillverka. Efter templets förstörelse bars den i Titus triumftåg och avbildades på den triumfbåge i Rom som uppkallats efter honom. På Judiska Museet i Stockholm finns en avgjutning av menoran på Titusbågen. Menoran är Israels officiella emblem..

Dörrpostkapseln (mezuza)
Mezuza, som egentligen betyder dörrpost, har i överförd bemärkelse kommit att beteckna den kapsel med textavsnitt ur Toran som sätts upp enligt budet i 5 Mos 6:9 och 11:20. Texten är skriven på ett stycke pergament som rullats ihop och stoppats in i kapseln. Mezuzan skall sättas upp i varje rum i bostaden, men många nöjer sig med att ha en vid ytterdörren. Kapseln kan vara tillverkad av olika material. Meningen med mezuzan är att man skall påminnas om buden. En del judar kysser vid in- och utgående dörrpostkapseln eller vidrör den med fingrarna och för sedan fingertopparna till läpparna. Detta för att markera att de noterat mezuzan och därmed påmint sig om buden.


Powered by WordPress. Designed by WooThemes