Judiska milstolpar – bildspel

 • 1/4. Omskärelse

  Enligt den bibliska berättelsen var Abraham den första som blev omskuren. Plikten att låta omskära alla judiska män som ett tecken på förbundet mellan Gud och Abraham framgår av 1 Mos 17:10-12. Här sägs att varje judiskt gossebarn skall omskäras på den åttonde dagen. Uppskov förekommer om barnets hälsa påkallar detta.

  Omskärelse iakttas i många judiska familjer, även bland dem som står fjärran från en i övrigt religiös livsstil. Omskärelsen utförs antingen av en läkare eller av en särskilt utbildad omskärare, en mohel. Vid omskärelsen får barnet även sitt hebreiska namn. I många församlingar får flickor sina namn under sabbatsgudstjänsten efter födseln, och ibland anordnas en särskild namngivningsfest, simchat bat (glädje över en dotter).

 • 2/4. Bnei mitsva (pl.)

  En judisk flicka blir myndig vid 12 års ålder. Då blir hon bat mitsva (budets dotter). Hon skall då följa den judiska läran och blir formellt ansvarig för sina handlingar samt religiöst myndig. Formen för ceremonin varierar betydligt från församling till församling, men liksom för pojkar föregås den oftast av studier i judiska texter och hebreiska.

  Bar mitsva är nästa milstolpe efter omskärelsen i många judiska pojkars liv. En pojke blir bar mitsva (budets son) när han är tretton år, och liksom flickor som uppnår 12 års ålder formellt ansvarig för sina handlingar.

  På sabbatsgudstjänsten närmast efter myndighetsdagen brukar de som blivit bnei mitsva bli kallade för första gången till Toran och får läsa ett avsnitt ur denna och ur profeterna.


Powered by WordPress. Designed by WooThemes