Judiska matföreskrifter

I både Toran och Talmud finns regler om vad man får och inte får äta (ex. 3 Mos 11 och 5 Mos 14).

Där skiljer man mellan föda som är kosher (riktig) och treif (icke kosher). Alla frukter och grönsaker är tillåtna. Vattendjur med fjäll och fenor får man äta, därmed ej skaldjur.
Vissa fåglar är tillåtna likaså däggdjur som idisslar och har kluvna klövar. Det är alltså förbjudet att äta exempelvis svin- eller hästkött.

Skäktning (kosherslakt), som är en judisk slaktmetod för både däggdjur och fjäderfä, har till syfte bl a att djuret skall känna minsta möjliga smärta. All förtäring av blod är förbjuden och därför avlägsnas blodet dels vid slakten och dels genom att köttet saltas före tillredningen.

En viktig föreskrift är också att man inte får förtära kött- och mjölkprodukter vid samma måltid. Detta är en rabbinsk tolkning av torans bud ”du skall inte koka en killing i dess moders mjölk” (ex. 3 Mos 23:19)


Powered by WordPress. Designed by WooThemes