Judisk tideräkning

Den judiska kalendern räknar år 3761 f v t som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2013 påbörjas således det judiska året 5774.

Den judiska tidräkningen bygger på både solåret och måncykeln. Året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa. Månaderna påbörjas vid nymåne. För att anpassa måncykeln till solåret regleras årets längd genom att en skottmånad inskjuts sju gånger under en 19-årsperiod.

Månadernas namn är nissan, ijar, sivan, tammuz, av, elul, tishri, cheshvan, kislev, tevet, shvat och adar. Skottmånaden kallas adar sheni (andra adar).

Dygnet räknas från solnedgången, så som beskrivs i skapelseberättelsen: ”det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen”. Följaktligen börjar och slutar sabbaten och alla helger vid solnedgången.Powered by WordPress. Designed by WooThemes