Judarna i världen av idag

Det finns judar spridda över praktiskt taget hela jorden. Det totala antalet kan beräknas uppgå till
i runt tal 13 miljoner, varav ca 6 miljoner i Israel och USA vardera.

I och med att judar levt utspridda över hela världen i över tvåtusen år, har olika judiska traditioner och kulturer uppstått. I Europa talar man framförallt om sefardiska och ashkenaziska judar. Då menas med sefarder ättlingar till de judar som bodde i Spanien och Portugal före fördrivningen 1492. Ashkenaziska judar är de som har sina rötter i framförallt Tyskland och Östeuropa.

Mizrachim kallas ibland de judar som härstammar från området kring det antika Babylonien. Den etiopiska judenheten lever nu nästan uteslutande i Israel, dit de kom på 1980-talet efter att ha levt isolerade från resten av världens judar. Andra judar som har utvecklat egna traditioner och ritualer är t.ex. jemenitiska, indiska, italienska och kurdiska judar.

Ibland talar man om kohaniter, leviter eller israeliter. Kohaniter kallas avkomlingarna till de medlemmar av Levi stam som härstammar från översteprästen Aron, medan avkomlingarna till övriga medlemmar av Levi stam kallas leviter. Övriga, majoriteten, kallas israeliter. Dessa grupper ingick i ett slags kastsystem under antiken vid Templets tid, och hade då olika rituella funktioner. Denna indelning tar sig idag, då inget tempel längre finns, praktiskt uttryck exempelvis i fråga om kallelse till Toran (se nedan) i en del församlingar, varvid den som först kallas upp skall tillhöra kohaniterna och den därnäst leviterna.Powered by WordPress. Designed by WooThemes