Judarna i Sverige

Isaac_1Den första judiska församlingen i Sverige grundades av Aaron Isaac 1775. År 1782 utfärdades det så kallade Judereglementet, som under mer än 50 års tid skulle bli bestämmande för de svenska judarnas ställning. Dessa lagar innebär stora inskränkningar för judarnas fri- och rättigheter. När judereglementet upphörde 1838 började judarnas emancipation i vårt land, men det skulle ändå dröja till 1870 innan judarna fick fullständiga medborgerliga rättigheter.De svenska judarna, som huvudsakligen invandrat från Central- och Östeuropa, har integrerats väl och i hög grad bidragit till samhällsutvecklingen. Mot bakgrund av Europakonventionen erkände Sveriges Riksdag 1999 judar, romer, sverigefinnar och tornedalningar som svenska nationella minoriteter. Idag beräknar man antalet judar i landet till ca. 18.000 varav cirka hälften bor i Stockholmsregionen.


Powered by WordPress. Designed by WooThemes