Jesus som jude

00000008-01

White crucifixion 1938 ©Marc Chagall ®/BUS 2013 Art institute of Chigaco

En av de största anledningarna till fördomar mellan judar och kristna är brist på kunskap om Jesus judiska värld. Inget är dock mera uppenbart än att han föddes av en judisk mor (före år 4 f.v.t. medan Herodes den Store fortfarande var i livet), omskars på åttonde dagen, lösköptes efter en månad (från plikttjänstgöring i templet) och växte upp i ett religiöst judiskt hem. Lukas berättar att han redan vid tolv års ålder fick Jerusalems judiska skriftlärda att häpna över hans djupa kunskaper. När han sedan i trettioårsåldern framträdde som lärare gjorde han många förundrade över sin lärdom och förmåga att levandegöra det bibliska budskapet. Ryktet att han botade sjuka och utförde under medförde också att stora skaror samlades kring honom.

Jesus mötte även kraftigt motstånd, framför allt från fariséer och skriftlärda. Debatterna gällde dock tolkningen och tillämpningen av bibeltexter – exempelvis vad som var tillåtet och inte på sabbaten – men aldrig själva Skriften som sådan. Den stora tvistefrågan var också om han levde upp till de olika förväntningar som rådde bland judarna om vem Messias skulle vara och vad han skulle göra. Här gick uppfattningarna isär, vilket blev uppenbart alldeles särskilt i samband med hans död på korset. De som tolkade denna som en försoningsdöd och trodde att han uppstått på tredje dagen var dock även de judar, liksom de första församlingarna av Jesustroende.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes