Invigningstal, Morton Narrowe

Utställningen Juden Jesus – en ny och mer balanserad början

Morton Narrowe
Överrabbin Emeritus

Ungefär ett år efter min ankomst till Stockholm i juli 1965 höll jag i synagogan en predikan, där jag nämnde Jesus och citerade Nya Testamentet. Efter gudstjänsten kom Leopold Adler, en trogen synagogbesökare och ett mycket stort stöd för mig och hela familjen Narrowe, fram till mig och sade något underligt. Han sa något som jag aldrig glömt och jag tror att ni också kommer att minnas hans ord, även efter dagens invigning. Han sade att när han hörde Jesus’ namn i en predikan visste han att han befann sig i en liberal synagoga. Omedelbart därefter förklarade han för mig denna dunkla kommentar. Han sade att Jesus var mycket populär i vissa synagogor i Tyskland innan han på 1930 talet flyttade till Sverige. Det var liberala rabbiner som vid nästan varje tänkbart tillfälle citerade Jesus och inte så sällan även predikade om Jesus.

Jag förstod hans mening och blev oerhört ledsen. Leopold Adler hade upplevt försök av Martin Buber, Franz Rosenzweig, Joachim Printz, Leo Baeck och många fler kunniga judar i Tyskland och Tjeckien att i sin tids judiska religion finna en plats för rabbinen Jesus. Dessa stora judiska religionslärare ville etablera en ömsesidig dialog med de katolska och protestantiska kyrkorna i ett oroligt Tyskland alltmedan Hitlers brottslingar bredde ut sig i samhället och till sist tog över makten. Responsen från kristna dialogpartners var svag eller uteblev helt. Judarna ropade förgäves på hjälp. Jesus lärjungar övergav Jesus folk.

Idag försöker vi igen. De judar som har planerat denna utställning vill ge plats i judisk religion för Jesus som religionslärare. Frälsaren Jesus och Jesus Messias hör hemma i områden utanför historiens fakta. Dessa begrepp är tros frågor och av denna anledning står utanför det vi nu försöker göra.

De kristna experter som har medverkat till denna utställning har velat se på den historiska Jesus’ judiska rötter och hur dessa rötter har påverkat Jesus’ etiska och juridiska lära. De, på samma sätt som vi judar har gjort, har avsiktligt utelämnat det teologiska och det teleologiska. Alla vi i planingskommittén har kommit överens om att också bortse från det som under historiens gång har gjorts i Jesus namn, det positiva såväl som det negativa.
Denna utställning är ett led i ett förnyat och fördjupat försök att åstadkomma det som Buber och de andra stora under hans verksamma år inte lyckades med. Men idag till skillnad från Bubers och Leopold Adlers tid i Tyskland finns det nu, i dagens Sverige en positiv kristen respons i en hel del kyrkoförsamlingar och t.o.m. en aktiv kristen medverkan i en ömsesidig dialog. Kanske kan vi mindre begåvade än Rosenzweig och Buber ha framgång där de stora misslyckades. Må denna utställning hjälpa judar och kristna i detta land ta hänsyn till Jesus’ judiska rötter, så att den historiska Jesus’ etiska och andliga lärdomar, som talade till sökande i hans tid återigen kan tala till oss.

Må denna utställning visa oss vägen till ökad sämja och samförstånd i vår tid, i denna vackra stad, i detta välsignade land.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes