I krigets skugga

iks_bild11999 – 2000

Tänk dig – man föds, leker i parken med vännerna i kvarteret, går i skolan med samma vänner, man tänker på framtiden, yrke, äktenskap, familj.
Tänk dig nu – samma förhoppningar, drömmar, välbefinnande och trygghet rycks plötsligt, abrupt, ifrån dig-borta-försvunnet. Vännerna är inte längre vänner, parken en farlig plats, man är utestängd från skolan. Detta kunde vara skillnaden mellan att vara född i Sverige och det övriga ockuperade Europa under åren 1933-1945. I en tid när det som var obegripligt för dess offer var oerhört klart för dess anhängare spred sig nazismen i Tyskland och tvingade sig och sin ideologi på en intolerant och ofta tjänstvillig allmänhet i grannländerna.

Att hålla Sverige säkert och fritt var en viktig angelägenhet, vilket ständigt diskuteras även idag, till vilket pris och med vilket resultat. Ett neutralt icke-ockuperat och fritt Sverige som blev följden visar att besluten var ”korrekta”. Men hur var livet under det vackra bolstret? Hur upplevde man det i Sverige? Vad antog och kände den svenska allmänheten till under åren av isolering mitt i det omgivande, ständigt hotande kaoset? Och hur var det med den minoritet som förföljdes i andra länder? Vilka var deras erfarenheter? Det är naturligtvis en hypotes att säga att deras verklighet var en känsla av falsk säkerhet. Eller är det så? Att vara en minoritet i ett nästan fullkomligt homogent samhälle är aldrig en enkel uppgift i livet under alla omständigheter. Detta är olyckligtvis vad historien och dagens verklighet visar allför väl. Är det bara turen – ödets val av födelseort – att judarna i Sverige råkade födas här eller kom till Sverige tillräckligt tidigt för att förskonas från den terror deras bröder i Europa utsattes för. Handlar det bara om ödet, ett medvetet beslut om vänster eller höger, eller har vi verkligen kontroll över våra liv, vårt förflutna, vårt nu och vår framtid?

Utgångspunkten för den här utställningen är att på erfarenhetsmässig grund försöka förklara en icke-förklarlig period i vår nyligen inträffade historia. En tid av hjältar och många skurkar, av förtryckare och av de förtryckta. Historien om de svenska judarnas erfarenheter har fram till nu inte blivit berättad. Det beror sannolikt på det överväldigande antalet övriga offer och överlevande. Detta handlar inte om att ge graderna av överlevnad ett värde utan om att visa en annan sorts överlevnad, genom en oviss, osäker på gränsen till hopplös tid.

Det finns ingen slutsats att dra här, ingen utvärdering, inga svar givna. Om någonting så kommer denna presentation att väcka än fler frågor i ett oavslutat ämne, till synes ännu inte färdigbehandlat i de svenska judarnas historia.

Amy Simon, Stockholm, Sverige 1999

Porträtt av en verklighet
På utställningen visas filmen ”Porträtt av en verklighet” där svenska judar berättar om krigets och koncentrationslägrens fasor. Här kan du se två klipp ur filmen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En vandring i utställningen

iks_bild3

iks_bild4

iks_bild6

Powered by WordPress. Designed by WooThemes