För pressen

MUSEET PÅ HÄLSINGEGATAN ÄR STÄNGT

Just nu har vi ingen verksamhet.

2018 öppnar det nya museet i Stockholms första synagoga, Själagårdsgatan 19. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få färska nyheter om vad som händer här.  Håll ögonen öppna på vår hemsida, Facebook och Instagram.

Utställningen Albumet från Auschwitz går på turné i Sverige, första stopp i Växjö, Kulturparken Småland, länsmuseum för Kronoberg 27/1 2017.

70 år efter befrielsen av Auschwitz-Birkenau visar Judiska Museet i Stockholm utställningen Albumet från Auschwitz. Fotografierna i albumet skildrar ankomsten av en tågtransport med judar från Ungern i maj 1944. Det är de enda bilder som finns inifrån förintelselägret och därför helt unika. Att dokumentera ”den slutliga lösningen” var förbjudet, så varför bilderna togs och sattes ihop till ett album med kalligrafiskt skrivna rubriker vet vi inte. Men vi vet att fotograferna var två SS-män.

Utställningen berättar också den tidigare fången Lili Jacobs historia; hur hon helt av en slump hittar albumet i en låda efter att ha flyttats från Auschwitz till lägret Mittelbau-Dora. Det innehåller bilder på henne själv, hela hennes familj, vänner och människor i den transport hon själv kommit med. Av hennes familj återstod ingen. Bara bilderna i albumet finns kvar som minnen av en hel bygd.

”Det är helt och hållet förövarens blick vi ser i albumet från Auschwitz. Det var så SS valde att porträttera sina offer och den process som SS var ansvariga för”, menar Judiska Museets nytillträdda chef Christina Gamstorp. ”Så bilden är inte komplett, i utställningen finns också material och bilder på hur de människor vi ser på bilderna i SS album, när de själva fick välja, valde att låta sig avporträtteras. Fram träder andra bilder från offrens fotografialbum, den typen av bilder vi är vana att se i våra egna album; av barn, familj och vänner.”

Judiska Museet tar har också tagit fram ett pedagogiskt material för årskurs 9 och gymnasiet för utställningen.

Utställningen visas i samarbete med Judiska Museet i Prag


LADDA NER PRESSBILDER:

Pressbild-1_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-2_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-3_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-4_Albumet-fran-Auschwitz_ikon

Pressbild 1-4 (se ovan) högupplöst som en fil (11 MB)

Pressbild-5_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-6_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-7_Albumet-fran-Auschwitz_ikon Pressbild-8_Albumet-fran-Auschwitz_ikon

Pressbild 5-8 (se ovan) högupplöst som en fil (5,9 MB)


BILDTEXT PRESSBILDER:

Pressbild 1. Barnen på bilden är Lili Jacobs bröder, Sril och Zelig. Båda dödades kort efter ankomsten till Auschwitz.

Pressbild 2. Slutet av maj 1944. Klockan är ungefär 12 på dagen. I fonden skymtar två krematorier med gaskammare. Vagnarna till vänster har redan tömts på sin mänskliga last. SS-läkare har genomfört en ”selektion”. Kvar på rampen syns en del av tillhörigheterna de nyanlända tvingats lämna ifrån sig. Vagnarna till höger har ännu inte öppnats. I dem väntar människor som varit på väg i dagar på att släppas ut. I bildens förgrund ser vi SS-personal, som deltagit i arbetet med förmiddagens transport, gå av sin tjänstgöring.

Pressbild 3. Kvinnor, barn och gamla väntar på att klä av sig i en skogsdunge 100 meter från en av gaskamrarna i förintelselägret Auschwitz – Birkenau. Därefter ska de gå in i det rum där de gasas ihjäl för att sedan kremeras i ugnarna i samma byggnad.

Pressbild 4. Bagage och ägodelar. Kvinnor sorterar fångarnas tillhörigheter som de tvingats lämna ifrån sig när de klev av godståget. Effekterna sorteras i det s.k. Kanada, oftast för vidarebefordran till Tyskland.

Pressbild 5. Affischbild för webben ”Albumet från Auschwitz”.

Pressbild 6. Utställningsbild från ”Albumet från Auschwitz” på Judiska Museet 8 nov 2015 – 28 augusti 2016.
Foto: Karl Gabor

Pressbild 7. Utställningsbild från ”Albumet från Auschwitz” på Judiska Museet 8 nov 2015 – 28 augusti 2016.
Foto: Karl Gabor

Pressbild 8. Utställningsbild från ”Albumet från Auschwitz” på Judiska Museet 8 nov 2015 – 28 augusti 2016.
Foto: Karl Gabor

Powered by WordPress. Designed by WooThemes