Finansiering, styrelse, m.m.

Ekonomiska förhållanden
Museet erhåller årligt verksamhetsstöd från det allmänna: stat, kommun och Stockholms läns landsting.

Därutöver stöds verksamheten med bidrag från Judiska Museets Vänförening och Judiska Församlingen i Stockholm. Museets verksamhet stöds av Barbro Osher, Pro Suecia Foundation och Clas Groschinskys Minnesfond samt gåvor från privata personer och fonder.

 

Samarbetspartners
JMS samarbetar med Stockholms Stad utbildningsförvaltning, Forum för levande historia, Paideia, Judiska Församlingen i Stockholm, museer och institutioner i Sverige.

AEJM
JMS är medlem i AEJM (Association of European Jewish Museums).

Styrelse
Stiftelsen Judiska Museets i Stockholm styrelse består av: David Neuman, ordförande, Marianne Kaplan, Harry Klagsbrun, Morton Narrowe, Elisabeth Ramel. Museichef Christina Gamstorp är adjungerad. Styrelsen sammanträder fyra-fem gånger per år.

Kansli
På kansliet arbetar Yael Fried, intendent, Disa Wiberg, museipedagog, Anne Kalmering Josephson, info/kulturprojekt utöver museichefen Christina Gamstorp.

Stöd Judiska Museet
För mer information kontakta museichef Christina Gamstorp.

För högtidsdagar, istället för blommor, finns CHAJ-diplom.
chaj = liv och talet 18 (lyckotal)

Minsta summa är 100 kronor (5 chaj).

För information och köp kontakta Museet via mailformulär

Powered by WordPress. Designed by WooThemes