Biblisk à la carte – helg- och matglädje

1997 – 1998

jalc_bild2Judiska Museet i Stockholm firade sitt tioårsjubileum med utställningen Biblisk à la carte, helg- och matglädje.

I ett blått rum svävade ett dukat sabbats- och påskbord. Sabbatsljusens låga skapade en andäktig atmosfär fördjupad i den i fonden hängande målningen ”Mose havssång”, symboliserande uttåget ur Egypten, målad av Peter Freudenthal. I utställningen ingick många både gamla och nya kultföremål. En synnerligen sinnlig upplevelse i Chagallsk atmosfär!

Soppan, den fyllda fisken, hackade levern och sabbatsbröden var oerhört verklighetstrogna.

Skulptören Roland Haeberleins grupp föreställande kung Ahasverus, drottning Ester, hennes fosterfar Mordechai och den i galgen hängande Haman, huvudaktörerna i Esters bok, illustrerade den judiska helgen Purim.
jalc_bild1

Powered by WordPress. Designed by WooThemes