Bibliografi

Donin, Chaim, Halevi:
Att Vara Jude i vardag och helg
Hillelförlaget, Stockholm 1985

Ehrenpreis, Marcus:
Judisk religion i vår tid
Studentföreningen Verdandis småskrifter
nr 506, Stockholm 1950

Gersh, Harry:
Så här går det till
Hillelförlaget, Stockholm 1986

Illman, Karl-Johan:
Judendomen i ljuset av dess högtider
Åbo Akademi
Religionsvetenskapliga skrifter, nr 24, Åbo 1992

Valentin, Hugo:
Judarna i Sverige
Bonniers, Stockholm 1964

Wilhelm, Kurt:
Judendomen, Livsväg & lära
Fritzes, Stockholm 1956

De fem Moseböckerna med Haftarot
för hela året samt de fem Megilot
Utgiven av Stockholms judiska församling 1984

Encyclopaedia Judaica, utgiven av Keter Publishing
House Jerusalem Ltd
4:de upplagan 1978

Handledning
Judiska Museet i Stockholm
1994

Judarna i Sverige – en kort presentation
Institutet för Judisk Kultur, Judiska Församlingarna
i Göteborg, Malmö, Stockholm 1992

Religionsboken för grundskolans högstadium
andra upplagan, Esselte Studium, Uppsala 1989

Sveriges Judar. Deras historia, tro och traditioner
Judiska Museet i Stockholm
1997


Powered by WordPress. Designed by WooThemes