Antisemitism

Antisemitism innebär uttryckt i klartext judehat. Företeelsen har funnits sedan antikens dagar och har under tidernas lopp framträtt under många olika former, alla riktade mot judar. Ordet hänger samman med att hebreiskan är ett semitiskt språk. Benämningen i sin tur förklaras av att de som talar dessa språk har ansetts härstamma från Noas son Sem.
Själva beteckningen antisemitism myntades första gången 1873 i en även till svenska översatt skrift ”Der Sieg des Judentums über den Germanentum”, författad av en tysk journalist. Redan här framgår att det är fråga om judehat och inget annat.Powered by WordPress. Designed by WooThemes