Andy Warhol ”Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century”

aw_Kafka2001

Andy Warhol var som ingen annan en konstnär av sin tid; en kall iakttagare, absolut ambivalent till sin hållning, ingen revolutionär och ändå en omdanare med ett enormt inflytande. Han behandlade konsten som ett instrument att inprägla företeelser och sammanhang i det allmänna medvetandet. Andy Warhol är distanserad i sitt betraktande av tendenser i människors beteenden. Bakom det skenbart kommersiella avslöjar han dolda mekanismer hos det moderna samhället.

”Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century” föreställer Sarah Bernhardt, Louis Brandeis, Martin Buber, Bröderna Marx, Albert Einstein, Sigmund Freud, George Gershwin, Franz Kafka, Golda Meir och Gertrude Stein.

Varför gjorde Andy Warhol serien med kända judiska personligheter och vad ville Warhol säga?

Stora färgrika skuggor spelar vid ansiktskonturerna på ett igenkännbart Warholskt manér. Andy Warhol exponerar sin skicklighet och porträtten lyser som om de vore träffade av blixten. Vill Warhol likställa de avbildade personligheterna med varumärken – vill han pränta in deras anleten i vårt undermedvetna, som en reklamsnutt? Warhol påstår inte att t ex George Gershwins bidrag till 1900-talet är jämförbart med Einsteins – men han konstaterar att dessa båda giganters ikoner har liknande lyskraft.

I våra pedagogiska visningar behandlade vi människorna bakom porträtten. Vem var egentligen George Gershwin? Hur såg hans judiska bakgrund ut?

Erika Aronowitsch
Museichef

Bilden: ANDY WARHOL, 1980: ”Franz Kafka”

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes