50 år efter Förintelsen

 1995 visades utställningen Femtio år efter Förintelsen. Utställningen beskrev några överlevandes livsöden från krigets fasor, befrielsen 1945 fram till 1995. Boken Femtio år efter Förintelsen gavs ut i samband med utställningen.

Ur Aron Neumans Förord:

”Förintelsen då miljoner judar på ett bestialiskt sätt utrotades är måhända den största tragedi som i modern tid drabbat mänskligheten.

Verkningarna av Förintelsen kommer att påverka generationer framöver. Femtio år är en för kort period för att ge ett historiskt perspektiv, men tiden rinner snart ut för alla dem som direkt upplevt fasorna kring Förintelsen.

I denna skrift har blandats några självupplevda skildringar av koncentraionslägerlivets helvete med femtioåriga minnen från oss som i det neutrala Sverige fick uppleva denna fasansfulla tid. Ett par texter vittnar också om hur starkt överlevandes barn – den andra generationen – kan påverkas av sina föräldrars bakgrund.”                                                                 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes